Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Van der Meijden Luxury Interiors bv te Hardinxveld-Giessendam gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Van der Meijden Luxury Interiors bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio, geluid en software) behoren toe aan Van der Meijden Luxury Interiors bv of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Van der Meijden Luxury Interiors bv worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Van der Meijden Luxury Interiors bv verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Van der Meijden Luxury Interiors bv . En de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Van der Meijden Luxury Interiors bv  behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Van der Meijden Luxury Interiors bv verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website,. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Van der Meijden Luxury Interiors bv verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De vandermeijden.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Van der Meijden Luxury Interiors bv beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Van der Meijden Luxury Interiors bv na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Van der Meijden Luxury Interiors bv gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Van der Meijden Luxury Interiors bv website en hun functionaliteit.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Van der Meijden Luxury Interiors bv inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en bezoekduur. Op deze manier kan Van der Meijden Luxury Interiors bv de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Van der Meijden Luxury Interiors bv kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Beveiliging

Van der Meijden Luxury Interiors bv heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Van der Meijden Luxury Interiors bv zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Van der Meijden Luxury Interiors bv kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Van der Meijden Luxury Interiors bv , dan kunt u deze richten aan Van der Meijden Luxury Interiors bv, Postbus 79, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam, tel: +31 (0)184 67 55 55 of per e-mail: info@vandermeijden.nl

Wijziging van Privacy Statement

Van der Meijden Luxury Interiors bv  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Van der Meijden Luxury Interiors bv adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Van der Meijden Luxury Interiors

Moerbei 21
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

T +31 (0)184 67 55 55
E info@vandermeijden.nl